• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

پرتابل

  • UV پرتابل

  • دقت اندازه گيری بالا
  • زمان پاسخ گويی کمتر2 ثانيه
  • کلرسنج

  • نمونه مورد نياز3ml
  • زمان پاسخ گويی3 ثانيه