• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

EMEC

  • پروپ های اندازه گیری

  • کنترل میزان دوزینگ تا حد زیادی به دقت، زمان پاسخدهی و قرائت بدون نوسان پروبهای نصب شده وابسته است. بنابراین چگونگی کنترل و عملکرد پمپ تابعی از کیفیت تجهیزات اندازه گیری است. علاوه بر این، بیشترین تنش مکانیکی سیستم متوجه پروب ها است. پرواضح است که استفاده از سیستم های اندازه گیری و پروبهای با کیفیت و قابل اعتماد در رسیدن به میزان دوزینگ صحیح بسیار حائز اهمیت است.
  • سیستم های اندازه گیری

  • این سیستم های دیجیتالی برای کنترل پارامترهایی نظیر PH، کدورت، میزان کلر، هدایت الکتریکی و... طراحی شده است. این تجهیزات با داشتن صفحه نمایش بزرگ ( LCD ) و امکان عملکرد از راه دور سیستم مورد نظر را کنترل میکنند.