• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

لوازم جانبی گاز

  • شير کنترل اتوماتيک

  • دارای دو نوع شبر کنترل اتوماتیک
  • دارای کالیبراسیون خودکار
  • از خطی سازی 10 نقطه ای استفاده می کند
  • CV-100 Changeover

  • فراهم کردن خوراک دهی به صورت پیوسته
  • نمایش وضعیت سیستم برای نمایش از را دور
  • قابل استفاده برای گازهای کلر، دی اکسید سولفور و آمونیاک