• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
 • |
 • Email: info@exirtejarat.com

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ ها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود.

از آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر می کند، بنابراین هیچ یک از پمپ های مذکور نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً تنها پمپ های پیستونی و پیستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده پمپ های دوزینگ قرار گیرند.

کاربرد مترینگ پمپ ها شامل موارد ذیل می شود :

الف) دبی های پایین (بر حسب ml/hr و یا GPH )

ب) وقتی که فشار سیستم بالا است.

پ) کنترل تزریق سیال توسط رایانه، میکرو پروسسورها، DCS، PLC و یا شیرهای تناسبی

ت) نیاز به تزریق خیلی دقیق سیال

ث) پمپاژ سیالات ویسکوز یا اسلاری ها

ج) انتقال مایعات خورنده، آتشزا و یا سیالات داغ

این شرکت ارائه دهندهی پمپ های دوزینگ در ظرفیتهای مختلف است.

AMS      میزان تزریق تا 60L/h و فشار کاری 25bar
 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر

پمپ های تزریق سلنوئیدی سری AMS

میزان تزریق تا 60 لیتر بر ساعت و فشار کاری 25 بار

جنس هد پمپ از PVDF

نصب به صورت افقی (رومیزی)

قابلیت تنظیم دستی طول ضربات

قابلیت هواگیری دستی و اتوماتیک

دیافراگم با طراحی خاص و از جنس تفلون با قابلیت کارکرد 5 سال

انواع پمپ های سری AMS



AMS MFعملکرد چندگانه / دیجیتال*
AMS PHدارای سنسور PH داخلی اندازه گیری و تنظیم
AMS RHدارای سنسور OPR داخلی جهت اندازه گیری و تنظیم
AMS PLUS ساده/ساده ، دارای تقسیم کننده های 10-1 و 100-1 و 1000-1 ، دارای ورودی mA
AMS COساده
AMS CLساده به همراه کنترل سطح
*عملکرد چندگانه شامل صفحه نمایش LCD، ورودی های مختلف به صورت PULS، آنالوگ و رله، دارای قابلیت برنامه ریزی

سی سی در هر ضربه اتصالات جريان مدل
ماکزيمم مينيمم شلنگ مکش شلنگ دهش
0,70 0,21 4 x 6 4 x 6 1,32 GPH at 362 PSI 5 l/h at 25 bar 2505
1,4 0,42 4 x 6 4 x 6 2,64 GPH at 217 PSI 10 l/h at 15 bar 1510
2,08 0,62 6 x 8 6 x 8 3,96 GPH at 145 PSI 15 l/h at 10 bar 1015
2,8 0,83 6 x 8 6 x 8 5,28 GPH at 101 PSI 20 l/h at 7 bar 0720
5,6 1,67 8 x 12 8 x 10 10,56 GPH at 43 PSI 40 l/h at 3 bar 0340
7,7 2,31 8 x 12 8 x 10 15,85 GPH at 29 PSI 60 l/h at 2 bar 0260
دانلود اطلاعات فنی محصول
KMS      میزان تزریق تا 18L/h و فشار کاری 20bar

پمپ های تزریق سلنوئیدی سری KMS


 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر

میزان تزریق تا 18 لیتر بر ساعت و فشار کاری 20 بار

جنس هد پمپ از PVDF

نصب به صورت افقی (رومیزی)

قابلیت تنظیم دستی طول ضربات

قابلیت هواگیری دستی و اتوماتیک

دیافراگم با طراحی خاص و از جنس تفلون با قابلیت کارکرد 5 سال

انواع پمپ های سری KMS


KMS DC ثابت دیجیتال
KMS MF پمپ دیجیتال با عملکرد چندگانه
KMS PH دارای سنسور PH داخلی اندازه گیری و تنظیم
KMS RH دارای سنسور OPR داخلی جهت اندازه گیری و تنظیم
KMS EN دارای تایمر هفتگی و کنترل سلنوئیدی
KMS CL دارای کنترلر براساس کلر باقیمانده خوانده شده توسط سنسور
Kplusساده
Kcl ثابت با کنترل سطح و تقسیم کننده با 1/10
Kcoثابت با تقسیم کننده با 1/10
* عملکرد چندگانه شامل صفحه نمایش LCD، ورودی های مختلف به صورت PULS، آنالوگ و رله، دارای قابلیت برنامه ریزی

سی سی در هر ضربه اتصالات جريان مدل
ماکزيمم مينيمم شلنگ مکش شلنگ دهش
0,09 0,03 4 x 6 4 x 6 0,26 GPH at 290 PSI 1 l/h at 20 bar 2001
0,19 0,06 4 x 6 4 x 6 0,53 GPH at 261 PSI 2 l/h at 18 bar 1802
0,37 0,11 4 x 6 4 x 6 1,06 GPH at 217 PSI 4 l/h at 15 bar 1504
0,46 0,14 4 x 6 4 x 6 1,32 GPH at 102 PSI 5 l/h at 10 bar 1005
0,74 0,22 4 x 6 4 x 6 2,11 GPH at 116 PSI 8 l/h at 8 bar 0808
0,93 0,28 4 x 6 4 x 6 2,64 GPH at 58 PSI 10 l/h at 5 bar 0510
1,67 0,50 6 x 8 6 x 8 4,76 GPH at 29 PSI 18 l/h at 2 bar 0218

دانلود اطلاعات فنی محصول
PRIUS     پمپ الکتروموتوردار ، میزان تزریق بیشتر از 500L/h و فشار کاری بیش از 10bar
 • نمای بزرگتر

پمپ های تزریق الکتروموتوردار سری PRIUS

میزان تزریق بیش از 500 لیتر بر ساعت و فشار کاری بیش 10 بار

قابلیت تنظیم دستی طول ضربات

دارای مکانیزم برگشتی توسط فنر

لوازم و ملزومات مناسب برای حجم بالای 160لیتر بر ساعت

موتور 3 فاز و تک فاز (قابل انتخاب در زمان سفارش)

دارای دیافراگم با دوام از جنس PTF و 5 سال ضمانت

دوام پوسته بالا از جنس PTFE و 5سال تضمین کارکرد


اتصالات شلنگ مدل هد پمپ   موتور(KW) ضربه/دقيقه ظرفيت فشار مدل
PVC SS PVDF PVC SS PVDF GPH l/h PSI bar
/ R1/2” G1/2” 1/2”
13 mm (i.d.)
/ NM NM 8 : 1 0,18 175 15,8 60 145 10 010060
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 8 : 1 0,37 175 27,7 105 145 10 010105
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 8 : 1 0,37 175 42,3 160 101,5 7 007160
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 8 : 1 0,37 175 63,4 240 72,5 5 005240
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 8 : 1 0,37 175 92,4 350 72,5 5 005350
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 8 : 1 0,37 175 116,2 440 72,5 5 005440
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 8 : 1 0,37 175 140 530 72,5 5 005530
/ R1/2” G1/2” 1/2”
13 mm (i.d.)
/ NM NM 15 : 1 0,18 94 7,9 30 145 10 010030
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 15 : 1 0,37 94 14,8 56 145 10 010056
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 15 : 1 0,37 94 22,7 86 101,5 7 007086
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 15 : 1 0,37 94 33,8 128 72,5 5 005128
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 15 : 1 0,37 94 49,7 188 72,5 5 005188
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 15 : 1 0,37 94 62,3 236 72,5 5 005236
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 15 : 1 0,37 94 75 284 72,5 5 005284
/ R1/2” G1/2” 1/2”
13 mm (i.d.)
/ NM NM 20 : 1 0,18 70 6,3 24 145 10 010024
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 20 : 1 0,37 70 11,1 42 145 10 010042
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 20 : 1 0,37 70 16,9 64 101,5 7 007064
/ R3/4” G3/4” 3/4”
13 mm (i.d.)
/ TM TM 20 : 1 0,37 70 25,4 96 72,5 5 005096
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 20 : 1 0,37 70 37 140 72,5 5 005140
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 20 : 1 0,37 70 46,5 176 72,5 5 005176
G1-1/2”
32 mm (i.d.)
R1” G1” / UM UM / 20 : 1 0,37 70 56 212 72,5 5 005212

دانلود اطلاعات فنی محصول
TMS     میزان تزریق بیش از 100L/h و فشار کاری بیش از 10bar
 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر

پمپ های تزریق سلنوئیدی سری TMS

میزان تزریق بیش از100 لیتر بر ساعت و فشار کاری بیش از 20 بار

جنس هد پمپ از PVDF

نصب به صورت دیواری

قابلیت تنظیم دستی طول ضربات

قابلیت هواگیری دستی و اتوماتیک

دیافراگم با طراحی خاص و از جنس تفلون با قابلیت کارکرد 5 سال

انواع پمپ های سری AMS



TMS CDثابت دیجیتال
TMS MF دیجیتال چند حالته
PH TMSکنترل تزریق براساس PH
TMS RH کنترل تزریق براساس redox (اکسیداسیون احیا)
TCO ثابت
TCL ثابت به همراه کنترل سطح


سی سی در هر ضربه شلنگ مکش شلنگ دهش جريان مدل
0,7 4 x 6 4 x 6 1,32 GPH at 290 PSI 5 l/h at 20 bar 2005
2,1 6 x 8 6 x 8 3,96 GPH at 73 PSI 15 l/h at 5 bar 0515
2,8 6 x 8 6 x 8 5,28 GPH at 58 PSI 20 l/h at 4 bar 0420
4,2 8 x 12 8 x 10 1,32 GPH at 43 PSI 30 l/h at 3 bar 0330
7 8 x 12 8 x 10 1,32 TPH at 15 PSI 50 l/h at 1 bar 0150
14 12 x 18
PVC
12 x 18
PVC
2,64 GPH at 0 PSI 100 l/h at 0 bar 00100
دانلود اطلاعات فنی محصول
VMS      میزان تزریق تا 17L/h و فشار کاری 20bar
 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر

پمپ های تزریق سلنوئیدی دیواری سری VMS

میزان تزریق تا 17 لیتر بر ساعت و فشار کاری 20 بار

جنس هد پمپ از PVDF

نصب به صورت دیواری

قابلیت تنظیم دستی طول ضربات

قابلیت هواگیری دستی و اتوماتیک

دیافراگم با طراحی خاص و از جنس تفلون با قابلیت کارکرد 5 سال

قابلیت ارائه سیستم های بدون صدا جهت استفاده در محیطهای خاص

انواع پمپ های سری AMS



VMS MF دیجیتال چند حالته
VMS PHکنترل تزریق براساس PH با نصب سنسور PH به صورت مستقیم
VMS RHکنترل براساس redox (اکسیداسیون احیا) با نصب سنسور ORP به صورت مستقیم
VMS EN تایمر هفتگی و کنترل سلنوئیدی
VCO ثابت
VCL ثابت به همراه کنترل سطح


سی سی در هر ضربه شلنگ تخليه شلنگ دهش جريان
0,1 4 x 8 4 x 8 0,26 GPH at 290 PSI 1 l/h at 20 bar 2001
0,19 4 x 8 4 x 8 0,52 GPH at 261 PSI 2 l/h at 18 bar 1802
0,37 4 x 8 4 x 8 1,05 GPH at 261 PSI 4 l/h at 18 bar 1804
0,19 4 x 6 4 x 6 0,52 GPH at 217 PSI 2 l/h at 15 bar 1502
0,37 4 x 6 4 x 6 1,05 GPH at 217 PSI 4 l/h at 15 bar 1504
0,46 4 x 6 4 x 6 1,32 GPH at 217 PSI 5 l/h at 15 bar 1505
0,37 4 x 6 4 x 6 1,05 GPH at 145 PSI 4 l/h at 10 bar 1004
0,46 4 x 6 4 x 6 1,32 GPH at 145 PSI 5 l/h at 10 bar 1005
0,93 4 x 6 4 x 6 2,64 GPH at 145 PSI 10 l/h at 10 bar 1010
0,56 4 x 6 4 x 6 1,58 GPH at 101 PSI 6 l/h at 7 bar 0706
0,93 4 x 6 4 x 6 2,64 GPH at 72 PSI 10 l/h at 5 bar 0510
1,11 4 x 6 4 x 6 3,17 GPH at 72 PSI 12 l/h at 5 bar 0512
0,1 4 x 6 4 x 6 0,26 GPH at 72 PSI 1 l/h at 5 bar 0501
0,74 4 x 6 4 x 6 2,11 GPH at 58 PSI 8 l/h at 4 bar 0408
0,93 4 x 6 4 x 6 2,64 GPH at 43 PSI 10l/h at 3 bar 0310
1,57 6 x 8 (PE) 6 x 8 4,49 GPH at 29 PSI 17l/h at 2 bar 0217
1,48 6 x 8 (PE) 6 x 8 4,22 GPH at 14 PSI 16l/h at 1 bar 0116


دانلود اطلاعات فنی محصول
WDPHXX     پمپ های تزریق به همراه آنالایزر داخلی - میزان تزریق بیش از 10L/h و فشار کاری بیش از 5bar
 • نمای بزرگتر

پمپ های تزریق به همراه آنالایزر داخلی سری WDPHXX

میزان تزریق تا 10 لیتر بر ساعت و فشار کاری 5 بار

جنس هد پمپ از PVDF

نصب به صورت دیواری

کنترل از راه دور به وسیله کابل خروجی RS485

کنترلر دیجیتال قابل برنامه ریزی به همراه دو پمپ سلنوئیدی برای تزریق دو ماده مختلف

کنترل آسان با استفاده از موس ENCODER کمکه به صورت چرخشی و کلیک عمل میکند

انواع پمپ های سری WDPHXX



WDPHRH تزریق و کنترل متناسب با PH و Redox (برای گندزدایی)
WDPHCL تزریق و کنترل متناسب با PH و کلر
WDPHCF تزریق و کنترل اسید متناسب با PH و Flocculant با خروجی کلر 230VAC
WDPHCA تزریق و کنترل اسید متناسب با PH و ضد جابک با خروجی کلر 230VAC
WDPHOS تزریق و کنترل متناسب با PH و اکسیژن فعال و نمایش دما


ویژگی ها

دارای کنترل سطح مخزن تنظیم سرعت Stroke
سنسور جریان ورودی نمونه SELF سیگنال دیجیتال
خروجی آلارم خروجی الارم سطح
ورودی Stand-by  


سی سی در هر ضربه شلنگ مکش شلنگ دهش جريان
0,93 4 x 6 4 x 6 2,64 GPH at 43 PSI 10 l/h at 3 bar 0310
0,37 4 x 6 4 x 6 1,05 GPH at 43 PSI 4 l/h at 3 bar 0304 (2)


دانلود اطلاعات فنی محصول
WTX     پمپ های تزریق دوقلو به همراه آنالایزر داخلی - میزان تزریق بیش از 10L/h و فشار کاری بیش از 15bar
 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر

پمپ های تزریق دوقلو به همراه آنالایزر داخلی سری WTX

میزان تزریق بیش از 10 لیتر بر ساعت و فشار کاری 15 بار

جنس هد پمپ از PVDF

نصب به صورت دیواری

کنترلر دیجیتال قابل برنامه ریزی

مخصوص استفاده در برج های خنک کننده (Cooling Tower)

WTC: تزریق Inhibitor به صورت تناسبی، تزریق Biocide با زمان بندی هفتگی و کنترل مقاوم هدایت الکتریکی

WT IND: مانند مدل wtc با پراب اتصال سنسور هدایت الکتریکی القایی



سی سی در هر ضربه شلنگ تخليه شلنگ دهش   جريان مدل
0,19 4 x 6 4 x 6 0,52 GPH at 217 PSI 2 l/h at 15 bar 1502
0,37 4 x 6 4 x 6 1,05 GPH at 145 PSI 4 l/h at 10 bar 1004
0,56 4 x 6 4 x 6 1,58 GPH at 101 PSI 6 l/h at 7 bar 0706
0,93 4 x 6 4 x 6 2,64 GPH at 72 PSI 10 l/h at 5 bar 0510




دانلود اطلاعات فنی محصول
RAC     پمپ های پنتومیک ( مناسب کارواش )
 • نمای بزرگتر

پمپ پنماتیک ویژه سری RAC ( مناسب کارواش )

پمپ های تزریق معمولی با استفاده از هوای فشرده (بدون نیاز به انرژی الکتریکی)

دارای کلید چرخشی کنترل تزریق

قابلیت نصب چند پمپ در کنار هم (پهلو به پهلو)

نصب در 3 مدل: دیواری، رومیزی (افقی) و نصب DIN




RAC پنماتیک
RACVپنماتیک به همراه شیر برقی
RACP پنماتیک به همراه کلید عملگر


مصرف هوا: 0.020 لیتر در هر تزریق

فشار هوا: 6-8 Bar

ماکزیزمم تزریق در هر دقیقه: 120

دمای کارکرد : 0-50 °F 122-32 °C

شیر توپی دوگانه از جنس سرامیک یا فولاد ضد زنگ (SS) (6mmØ)

قابلیت تنظیم طول ضربه

غشا از جنس PTFE



دانلود اطلاعات فنی محصول