• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

آنالایزرهای باقی مانده

دو نوع آنالایزر باقیمانده برای سیستم های پایش On-Line از محصولات این شرکت وجود دارد که هر دو سری به روش آمپرومتریک عمل میکنند. اندازه گیری ها به طور پوسته بوده و به نمونه ونوع نگهداری وابسته نیست.

RAH-210

این سری از آنالیزرها دارای سل جریان باز و سطح الکترود بزرگی است. عملیات شست و شوی الکترود به طور پیوسته توسط موتور انجام می شود.

ویژگیها :

اندازه گیری کلر آزاد، کلر کل ، CLO2

امکان تصحیح دما و PH بدون نیاز به بافر شیمیایی برای کلر آزاد

شامل کنترل PID (استاندارد)

دو خروجی آنالوگ (امکان انتخاب از میان مقدار باقیمانده ی PH، دما و سیگنال های کنترل) و یک رله آلارم

Data Logger (انتخابی)

محدوده ی اندازه گیری قابل تنظیم

یک کانال ورودی 4-20mA

دو کانال خروجی 4-20mA

یک خروجی رله آلارم

دو خط و 20 مشخصه نمایش

دو نمایشگر LED

دارای خروجی RS232

شست و شوی خودکار و مداوم

RPH-250

این سری از آنللایزها براساس یک غشاء نیمه تراوا و الکترود طراحی شده است.

اندازه گیری کلر آزاد و CLO2

امکان تصحیح دما و PH بدون نیاز به بافر شیمیایی برای کلر آزاد

شامل کنترل PID (استاندارد)

یک کانال ورودی 4-20mA

دو کانال خروجی 4-20mA

یک خروجی رله آلارم

دو خط و 20 مشخصه نمایش

دو نمایشگر LED

دارای خروجی RS232

دیتا لاگر (انتخابی)

محدوده ی اندازه گیری قابل تنظیم

دو خروجی آنالوگ (امکان انتخاب از میان مقدار باقیمانده ی PH، دما و سیگنال های کنترل) و یک رله آلارم

  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
دانلود اطلاعات فنی محصول