• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

Chlorine Dioxide Pocket Photometer

  • نمای بزرگتر

این دستگاه برای اندازه گیری دی اکسید کلر باقیمانده طراحی شده است و دارای محفظه محکم بوده و و به سهولت قابل حمل است.

اساس عملکرد: DPD- مورد تایید EPA
محدوده‌ی اندازه‌گیری: 0 - 10 mg/l
دقت اندازه گیری: 0.01 ppm برای 0-6 ppm
0.01 ppm برای 10-6 ppm
نمونه مورد نیاز: 3 ml
زمان پاسخ‌دهی: 3ثانیه
باتری: 4 باتری قلیایی
منبع نور: LED، 515 nm

Chlorine Pocket Photometer

  • نمای بزرگتر

این دستگاه برای اندازه گیری کلر باقیمانده و آزاد طراحی شده است و دارای محفظه محکم بوده و و به سهولت قابل حمل است

مشخصات :
محدوده ی اندازه گیری: 0-10ppm
روش اندازه گیری: DPD – تایید شده توسط EPA
دقت اندازه گیری: 0.01 ppm برای محدوده ی 0-6 ppm
0.01 ppm برای محدوده ی 6-10 ppm
زمان پاسخ دهی: 3 ثانیه
منبع نور: LED – 515 nm
نمونه مورد نیاز: 3ml
ابعاد: 28×30.5×7.6 cm
وزن: 1.22Kg
منبع انرژی: 4 تا باتری‌‌های قلیایی

  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
دانلود اطلاعات فنی محصول