• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

ملاحظات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی


ملاحظات بهداشتی، زیست محیطی، فردی و حمل و نقل در استفاده از پودر پرکلرین و آب ژاول در سیستم های کلرزنی مایع به دلیل افزایش کارایی سیستم و سلامت افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دانلود

اساس انعقاد پذیری


به دلیل متغییر بودن اندازه، میزان بار الکتریکی ذرات معلق موجود در آب و فاضلاب، فرآیند انعقاد پذیری و انتخاب نوع ماده منعقد کننده به درک صحیح اساس این فرآیند وابسته است

دانلود

اساس کلر زنی


از دیرباز کلرزنی از جمله روش های متداول برای گندزدایی ستفاده می شود. کلر زنی به 3 حالت مایع، پودری و گازی می تواند انجام شود که در هر سه حالت به دلیل تولید کلر آزاد و انجام واکنش اکسیداسیون با دیواره سلول میکرو ارگانیسم های ناقل بیماری گند زدایی انجام می شود.

دانلود

ایمنی


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان مرجع رسمی کشور اقدام به تدوین و نشر اصول و ضوابط طراحی ایمنی و بهداشت واحد های کلرزنی نموده است.

دانلود

تعاریف و مفاهیم


آشنایی با اصطلاحات و واژه های کلرزنی ، آب و تصفيه فاضلاب می تواند سبب درک هر چه بهتر این فرآیند شود.

دانلود

دستورالعمل سدیم هیپوکلریت


کلرزنی امروزه به عنوان متداولترین روش گندزدایی آب آشامیدنی دردنیا مورد استفاده قرار می گیرد. موسسه کلر آمریکا با انتشار دستورالعمل های راهبردی، نکات ایمنی، لوله کشی، حمل و نقل و ... تشریح نموده است.

دانلود

راهنمای تزریق مواد شیمیایی


پمپ های دوزینگ برای تزریق رنج وسیعی از مواد شیمیایی استفاده می شود، و انتخاب جنس مناسب اجزایی از پمپ که در تماس مستقیم با مواد شیمیایی هستند از اهمیت به سزایی برخوردار است. با انتخاب جنس متناسب با نوع ماده ی تزریقی می توان خوردگی و خرابی اجزا را به حداقل رساند.

دانلود

راهنمای عملیات تصفیه آب و فاضلاب


راهنمای عملیات تصفیه آب و فاضلاب شامل روش های تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است که محاسبات مربوطه ارائه شده است.

دانلود

شیوه نامه نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای بر روی منابع آلاینده محیط زیست


سازمان حفاظت از محیط زیست در جهت کاهش عوامل آلوده کننده ی محیط زیست اقدام به تدوین شیوه نامه نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای برای صنایع مختلف نموده است. در این شیوه نامه حداقل مجاز پارامترهایی همچون BOD, COD, TSS و .. برای خروجی واحدهای صنعتی بیان شده است.

دانلود

لوله کشی سیستم های کلر زن گازی

  • 25/09/2015
  • ASTM, chlorine, Institute

در سیستم های کلر زنی گازی نحوه ی لوله کشی، جنس لوله های مورد استفاده به دلیل مسائل ایمنی و کارایی سیستم بسیار حایز اهمیت می باشد. معیار انتخاب سیستم لوله کشی شامل شیرها و استانداردهای مربوطه به تفضیل بیان شده است.

دانلود

محاسبات و تبدیل واحد


محاسبات و تبدیل واحدهای رایج در سیستم های کلر زنی

دانلود