• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
 • |
 • Email: info@exirtejarat.com

هلدر

 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر
 • نمای بزرگتر

لوازم جانبی پرابها


 • هلدرهای Off-line مدل NPED

مناسب برای پرابهای کدورت، اکسیژن محلول و PH

دمای عملکرد C˚ 50 و حداکثر فشار کاری bar 5

 • هلدرهای Off-line مدل PEL

مناسب برایپرابهای آمپرومتریک بسته

 • هلدرهای In-line


 • هلدرهای مستغرق مدل PEC

قابلیت شستوشوی سطح پراب با اتصال هوای فشرده یا آب با فشار زیاد (قابلیت کارکرد اتوماتیک یا دستی)

 • فیلترهای NFIL

دمای عملکرد C˚ 50

درجه فیلتراسیون 150/60

 • Manifold


 • محلولهای بافردانلود اطلاعات فنی محصول