• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

CV-100 Changeover

  • نمای بزرگتر

این دستگاه به منظور ایجاد تزریق پیوسته از گاز کلر (دی اکسید سولفور، آمونیاک و ..) طراحی شده است. سیستم از کنترل مدل CV-100، دو کلید فشار و دو شیر توپی برقی تشکیل شده است. در حالت عادی، کنترلر CV-100 یکی از شیرهای توپی را باز (کار) و دیگری را بسته نگه (آماده به کار) میدارد. اما به محض دریافت سیگنال فشار پایین کنترلر شیر توپی (کار) را میبندد و شیر آماده به کار را باز میکند. بعد از این عمل نیاز هست تا اپراتور آلارم Changeover را خاموش کند.

دارای مشخصه های ذیل است:
  • فراهم کردن خوراک دهی به صورت پیوسته
  • نمایش وضعیت سیستم برای نمایش از را دور
  • قابل استفاده برای گازهای کلر، دی اکسید سولفور و آمونیاک
دانلود اطلاعات فنی محصول