• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

سیستم های اندازه گیری

این سیستم های دیجیتالی برای کنترل پارامترهایی نظیر PH، کدورت، میزان کلر، هدایت الکتریکی و... طراحی شده است. این تجهیزات با داشتن صفحه نمایش بزرگ ( LCD ) و امکان عملکرد از راه دور سیستم مورد نظر را کنترل میکنند.

مدل و سری

  • LD     یک یا دو کانال ورودی به همراه دما
  • LD Encoder     آنالایزرهای تک کاناله به همراه یک کانال دما
  • Max5     آنالایزر پنج کاناله به همراه سنسور دما
  • MTower     آنالایزر سه کاناله برای Cooling Tower
  • نمایشگرهای قابل نصب بر Panel