• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

توزیع کننده پودر DPD

  • نمای بزرگتر

این محصول قادر به توزیع حجم دقیقی از پودر DPD برای کلر آزاد یا کلر کل است و در بسته های متنوع برای 100، 400 و 1000 تعداد نمونه گیری ارائه می شود. تنها با وارونه نمودن آن و فشار دادن انتهای آن شناساگر بخش می شود. پودربدون پخش شدن به اطراف به سرعت در نمونه حل می شود. برای حجم های 5 ، 10 و 25 میلی لیتری موجود و برای بسیاری از محصولات این شرکت و سایر تولید کنندگان قابل استفاده است.